Polisa refundiranja

U slučaju da kurs nije ispunio očekivanja, imate pravo da tražite povrat novca u roku od 7 dana.

Vraćanjem novca kupac kursa gubi korisničke priviliegije kao što su pristup kontrolnoj tabli, pristup kursu, pristup temi tako što će licenca biti poništena.

Prije nego što zatražite povrat novca, molimo Vas da nas kontaktirate.